پتنت جدید هوآوی برای برای صفحه نمایش و دوربین سلفی

هوآوی پتنت جدید ثبت کرده که نشان می دهد این شرکت به دنبال تولید یک گوشی میانرده با صفحه نمایش آبشاری (واتر فال) است که به نظر میرسد دوربین سلفی به زیر صفحه نمایش رفته است.

در صفحه نمایش آبشاری یا واترفال، صفحه نمایش در لبه های گوشی خمیده می گردد.

در این نوع آوری، صفحه نمایش بطور کامل در لبه ها ادامه پیدا نمی کند و تنها در قسمت های تنظیم صدا و دکمه خاموش و روشن ادامه دارد. این امر باعث می شود تا خطر شکستگی صفحه نمایش کاهش پیدا کند.

نکته جالب توجه اینکه در پتنت ارایه شده، مکانی برای دوربین سلفی تعبیه نشده. طبق خبرهای رسیده از تحلیلگران، در این تکنولوژی جدید، دوربین سلفی در زیر صفحه نمایش قرار می گیرد.

در تصویر پشت گوشی با توجه به ساختار لنز دوربین، این احتمال داده می شود که این محصول، یک گوشی میانرده باشد.

بایستی منتظر بود تا هوآوی بصورت رسمی از این مدل رونمایی کند.

اسکرول به بالا