اطلاعیه

به علت بروزرسانی در سایت کاریان همراه، بخش درخواست کد فعالسازی با مشکل مواجه شده است. لطفا در ساعات اداری با دفتر مرکزی به شماره تلفن 0212323 تماس حاصل فرمایید.

پیشاپیش از صبر و شکیبایی شما سپاسگذاریم.