معرفی نرم افزار Huawei Phone Clone برای انتقال دیتا دو گوشی

هوآوی با نرم افزار Phone Clone و روشی ساده به کمک می آید تا اطلاعات گوشی قدیمی آیفون یا اندرویدی را به گوشی جدید انتقال دهیم.