نسل پنجم مخابراتی تا یک ماه دیگر به ایران می آید

وزیر ارتباطات در پست اینستاگرام خود خبر از راه اندازی اولین سایت 5G در پنج منطقه تاریخی ایران خبر داد.