تماس تصویری به تلگرام فقط در اندروید اضافه شد

پیغام رسان تلگرام به مناسبت هفت سالگی خود، قابلیت تماس تصویری را به برنامه خود اضافه کرد.