اطلاعیه کاریان همراه در راستای طرح افق

طبق اطلاعیه طرح افق، کلیه واردکنندگان، تولیدکنندگان، عمده فروشان و خرده فروشان محترم تلفن همراه ملزم به ثبت خرید و فروش خود در سامانه جامع تجارت خواهند بود